Skolens vejledere

Studievejledere

Anne Toftild

Anne Toftild (AT)
at@horsensgym.dk
tlf: 76261500
1gr5, 1gr7, 1a, 1c, 2b, 2d, 3a, 3e

Elsebeth Oxholm

Elsebeth Oxholm (EO)
eo@horsensgym.dk
tlf: 76261500
1gr3, 1gr4, 1gr6, 1d, 1y, 1z, 2a, 2e, 3b, 3d, 3h

Simon Buchhave (Bu)
Bu@horsensgym.dk
tlf: 76261500
1gr1, 1gr2, 1b, 1x, 2c, 2f, 2h, 3c, 3f

 

 

 

 

 

 


Matematikvejleder

Helle Juul (HJ) hj@horsensgym.dk

Hos matematikvejledningen hjælpes elever, som har svært ved matematikken.

I begyndelsen af hvert skoleår screenes alle 1.g-elever i matematik. På baggrund af resultaterne tilbydes ekstraundervisning enten på små hold eller individuelt. Målet med undervisningen er at afhjælpe vanskeligheder med de grundlæggende færdigheder inden for matematik, fx regnearternes hierarki, ligningsløsning og brøkregning.

Hvis der er behov for det, oprettes der også hold med ekstraundervisning i 2.g.

Matematikvejledningen er åben for alle elever. Hvis du oplever, at du har problemer med matematikken, er du altid velkommen til at henvende dig til matematikvejledningen.

Du kan skrive en besked i Lectio til HJ og aftale et møde.

Læsevejledere

Dorte Gade

Dorte Gade (DG) dg@horsensgym.dk

Connie Kjeldbjerg

Connie Kjeldberg (CK) ck@horsensgym.dk

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEVALGSVEJLEDER

Morten studievalg foto

Morten D. Colbert E: mcj@studievalg.dk T: 87 15 27 74 M: 60 20 27 18

Klik her for at bestille en tid hos Morten Colbert.