Intrface Europe

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum tog i 2015 initiativ til projektet intrface europe, et EU-projekt under programmet Erasmus+. Lektor Sally Thorhauge fra Horsens Gymnasium skrev projektet hjem, og Industrimuseet er Lead Partner. Foruden Horsens Gymnasium og Industrimuseet deltager følgende partnere i projektet: Aarhus Katedralskole, Aarhus Universitet, italienske partnere Pavia Universitet, Fysisk Museum ved Pavia Universitet, Liceo Classico Ugo Foscolo og Istituto Comprensivio Acerbi (hhv. et gymnasium og en folkeskole i Pavia) samt irske partnere Chester Beatty Library og St. Oliver’s College.

Læs mere om intrface europe-projektet her.

Projektets har to hovedformål

  1. Formulering af en europæisk model / metodologi for museum – skole partnerskabssamarbejde
  2. Udarbejdelse af best-practice manual med læringsforløb for elever

Modellen og manualen kan bruges til

  • Etablering af transeuropæiske samarbejder og partnerskaber mellem skoler og museer
  • Udvikling og gennemførelse af museum-skole læringsforløb på tværs af grænserne i Europa

Der er tilknyttet en følgeforsker fra Aarhus Universitet til projektet. Følgeforskeren har fokus på partnerskabssamarbejdet.