Lærere

ABC – DE – F – GH I – JK – LMNO – P – Q – RS – T – U – V – X – Y – Z – Æ – Ø – Å

nskes kontakt pr. mail brug da lærerinitialer efterfulgt af @horsensgym.dk

F.eks.: NP@horsensgym.dk

A

Anders Skovlund Madsen, AM, Matematik

Anders N. Poulsen (NP) Samfundsfag, historie, oldtidskundskab, filosofi

Anne Toftild (AT) Tysk, psykologi, studievejleder

Anne-Sofie Paaske (AP) Historie, tysk

 

 

 

 

 

 

 

B

Birthe Bang Nielsen, BB, Latin

Bettina Nørholt (BL) Kemi, biologi, bioteknologi

Samfundsfag, idræt

Bjarne Henning (He) Samfundsfag, idræt

 

 

 

 

 

 

 

C – D
Connie Kjeldbjerg

Connie Kjeldbjerg (CK) Dansk, samfundsfag, læsevejleder

Christian Horup Pedersen, CP,        Engelsk, Billedkunst

Dorte Gade

Dorte Gade (DG)     Dansk, læsevejleder

Dorthe Holm Hansen, DH, Dansk, Biologi

 

 

 

 

 

 

 

E-F-G
Elsebeth Oxholm

Elsebeth Oxholm (EO) Dansk, idræt, studievejleder

Elsebeth Petersen

Elsebeth Petersen (EP) Fysik, matematik, naturfag

Erik Foldby

Erik Foldby (EF) Historie, naturgeografi

Geert Skinner-Larsen

Geert Skinner-Larsen (SL) Matematik, datalogi

Gorm Duus Gjessing

Gorm D. Gjessing (GG) Historie, idræt

 

 

 

 

 

 

 

H
Hanne Hansen

Hanne Hansen (Ha) Engelsk, spansk

Hans Henrik Danielsen

Hans Henrik Danielsen (HH) Historie, biologi, bioteknologi, uddannelsesleder

Hans-Henrik Deichmann

Hans-Henrik Deichmann (HD) Fransk, musik, Adm.leder

Helge Dall

Helge Dall (DL) Biologi, bioteknologi, idræt

Helle Juul Hansen

Helle Juul Hansen (HJ) Fysik, matematik

Henriette K. Hartoft Andersen

Henriette Andersen (An) Dansk, historie, vicerektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-J

Jakob Schow-Madsen

Jakob Schow-Madsen (JS) Dansk, filosofi, religion

Jan Sørensen

Jan Sørensen (Soe) Engelsk, historie

Jens Skov

Jens Skov (JSK) Samfundsfag og Erhvervsøkonomi

John Pedersen

John Pedersen (JP) Historie, samfundsfag

Jonna Lund Jensen

Jonna L. Jensen (JL) Dansk, psykologi

Jonna Petersen (PE) Idræt og samfundsfag

Julie Greve Ejlersen

Julie G. Ejlersen (JG) Dansk, drama

Jørgen Jensen

Jørgen Jensen (JJ) Matematik, religion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-L
Kirstine Gade

Kirstine Gade (KG) Samfundsfag, spansk

Klaus Lykke Dagø

Klaus L. Dagø (KD) Fysik, matematik

Kristina Q. Pedersen (KP) Fransk

Lars Dall Hansen

Lars D. Hansen (LD) Engelsk, samfundsfag, mediefag

Lars Moeslund

Lars Moeslund (LM) Biologi, bioteknologi, kemi

Laura Garne Kjeldsen (LK) Historie, religion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
Maj Margrethe Kjærgaard

Maj M. Kjærgaard (MK) Biologi, naturgeografi

Maria Bøgebjerg Mikkelsen

Maria B. Mikkelsen (MM) Dansk, oldtidskundskab

Michael Ejstrupgaard Bessert

Michael E. Bessert (ME) Fysik, kemi

Michala Schaffalitzky de Muckadell

Michala Schaffalitzky de Muckadell (Sc) Spansk, fransk

Mikkel Sohn

Mikkel Sohn (MS) Engelsk, historie

Morten Husted

Morten Husted (MH) Samfundsfag, musik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-P-R
Ole Christiansen

Ole Christiansen (OC) Dansk, matematik

Peter Leineweber

Peter Leineweber (PL) Matematik

Peter Nørmark

Peter Nørmark (PN) Engelsk, idræt

Rasmus Østergaard

Rasmus Østergaard (RØ) Biologi, bioteknologi, kemi

 

 

 

 

 

 

 

S-V
Sally Thorhauge

Sally Thorhauge (ST) Engelsk, billedkunst

Sanne Bergdahl Johansen (SJ) Tysk

Signe Beck Meinicke

Signe B. Meinicke (SM) Engelsk, mediefag, skemalægger

Simon Buchhave

Simon Buchhave (Bu) Engelsk, idræt

Steen Laursen

Steen Laursen (La) Engelsk, tysk

Thao Cao

Thao Cao (TC)          Fysik, kemi

Thomas Ohrt

Thomas Ohrt (TO) Billedkunst, design

Tove Trankjær

Tove Trankjær (TT) Dansk, latin og idræt