Horsens Gymnasium fra A til I:

Almen sprogforståelse (AP)

Almen sprogforståelse er et samarbejde i grundforløbet mellem dansk, engelsk, 2. fremmedsprog og latin, som sikrer en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet.

 

Almen Studieforberedelse (AT)

Almen Studieforberedelse er et samarbejde inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Du skal i løbet af dine 3 år på Horsens Gymnasium arbejde med 6-7 AT-forløb, hvor nogle forløb er fælles for hele årgangen, andre er knyttet til den enkelte studieretnings profil. Der er en afsluttende mundtlig eksamen i AT i slutningen af 3g.. Du vil få mere information om disse forløb af dine team- og faglærere.

 

Bøger:

Dine faglærere udleverer de bøger, du skal arbejde med. Du kvitterer med en underskrift på, at du har modtaget de pågældende bøger og skal selv aflevere dem igen i bogdepotet, når dine faglærere eller skolen beder dig om det.

 

Dansk-historie-opgaven i 1g:

Som forberedelse til studieretningsprojektet i 3g skal du i slutningen af 1g skrive en større skriftlig opgave i dansk eller historie eller bege fag. Du vælger selv hvilket fag, du vil skrive i, og din faglærer er din vejleder i processen med denne opgave.

 

Dionysos:

Dionysos er skolens festforening, der arrangerer fredagscaféer og elevfester. To lærere er tilknyttet Dionysos, Simon Buchhave og Klaus Dagø.

 

Dukseordning:

Hver klasse har hver uge dukse, der skal sørge for oprydning i undervisningslokalerne. Stolene skal sættes op efter hver undervisningstime, og lokalet skal udluftes. Der ud over har hver klasse i udvalgte uger ansvar for oprydning i fællesområderne – se besked i Lectio.

Elevråd:

Skolens elevråd består af klasserepræsentanter fra hver klasse. Repræsentanter fra elevrådet vil i begyndelsen af skoleåret fortælle de nye 1.g.klasser om deres arbejde. Meld dig, hvis du har lyst til at arbejde i elevrådet.

 

Elevskabe

– bestyres af Marianne

Sådan “lejer” du et skab:

1. Overfør 100,- kr. i leje for et års brug af et skab – Kontonr.  7245 – 0001528169

Dette beløb bliver IKKE refunderet.

2. Du betaler 200,- kr. I KONTANTER til Marianne i Bogbixen som depositum.

Gymnasiet har INGEN ekstranøgle, kun du kan låse skabet op. PAS PÅ NØGLERNE TIL “DIT” SKAB!!!

3. Du kan kun leje et skab for et år ad gangen. Den 1. juni skal du aflevere dine nøgler. Efter sommerferien kan du igen leje et skab for et år.

 

Fravær:

Er du syg i længere tid, skal du meddele det til skolen – enten på mail mail@horsensgym.dk eller ved at ringe til skolens sekretariat på tlf. 76 26 15 00. Alt fravær registreres, og du skal skrive årsag til fravær i Lectio (se nedenfor under Lectio). Også manglende skriftlige afleveringer registreres. I bestræbelsen på at du får det størst mulige faglige udbytte, er vi meget opmærksomme på fravær, og du (og dine forældre, hvis du er under 18 år) vil blive kontaktet, hvis der opstår problemer. Se også skolens studie- og ordensregler på skolens hjemmeside.

 

Hyttetur:

Som en del af skolens introduktionsprogram skal alle 1.g.-eleverne på hyttetur 2 dage i slutningen af august eller begyndelsen af september i FDF Lejrcenter, Vork, Vork Bakker 12, 7100 Vejle. Du vil den første skoledag få nærmere besked om denne tur.

 

IT:

Der er trådløs netforbindelse overalt på skolen. Du kan ved henvendelse til en af skolens datavejledere, Steen Laursen og Peter Leineweber, få tilsluttet din egen bærbare computer på netadgangen. Datavejlederne har et kontor med faste træffetider, hvor du kan henvende dig. Der står også rundt om på skolen en del faste computere, som du kan bruge, når du har fået din egen kode.