Horsens Gymnasium fra S til U:

Skema:

Du skal løbende tjekke dit personlige skema i Lectio, da der vil forekomme skemaændringer i dit uddannelsesforløb.

Skriveværksted:

Skolen tilbyder et skriveværksted i studiecentret i den periode, hvor du skriver en af de tre større skiftlige opgaver: Dansk-historie-opgaven i 1g., Studieretningsopgaven i 2g og Studieretningsprojektet i 3g.  Her kan du opleve et skrivefællesskab med dine kammerater og få hjælp af udvalgte lærere og skolens bibliotekar til fx at disponere en større skriftlig opgave, at skrive sprogligt korrekt, at argumentere og dokumentere, at anvende et korrekt noteapparat, at opstille en materialeliste/litteraturliste korrekt og at søge supplerende litteratur.

Studiecenter:

Skolen har et veludstyret studiecenter med mange relevante fagbøger, som du kan hjemlåne. Du kan få professionel hjælp til litteratur- og materialesøgning, fx i forbindelse med større skriftlige opgaver og projekter, af skolens bibliotekar, Christine Josiasen, der har faste ugentlige træffetider. Se opslag ved studiecentret.

Studiekort:

Efter elev- og klassefotograferingen i august 1g. vil du få udleveret et personligt studiekort.

Studieretningsopgaven i 2g (SRO):

Som forberedelse til studieretningsprojektet i 3g skal du i forårssemesteret i 2g skrive en større skriftlig opgave i 2 af dine 3 studieretningsfag. Du vælger selv kombinationen af fag, og dine faglærere er dine vejledere i processen med denne opgave.

Studieretningsprojektet i 3g (SRP):

I efterårssemesteret i 3g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen. Besvarelsen bliver eksternt bedømt, og karakteren for opgaven vil stå på dit studentereksamensbevis (vægtet med 2).

Studietur:

I 2.g. (formentlig i marts) skal du på studietur af ca. 5 dages varighed. Prisen herfor er ca. 3000 kr. afhængigt af rejsemålet (inkl. udgifter til entreer, lokaltransport m.m.).

Studievejledning:

Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, som du altid kan henvende dig til.

Gymnasiet har p.t. tre studievejledere, Elsebeth OxholmAnne Toftild og Jens Kristensen, som kan kontaktes via skolens sekretariat eller på deres kontor. Se opslag med træffetider.

Endelig vil Morten Colbert Jensen fra Studievalg Østjylland besøge gymnasiet jævnligt og kan altid kontaktes på mcj@studievalg.dk, hvis du har spørgsmål om videreuddannelsesmuligheder efter gymnasiet. På www.studievalg.dk/book kan du se, hvornår han kommer på Horsens Gymnasium, samt booke en tid til en vejledningssamtale.
SU/Statens Uddannelsesstøtte:

Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. SU skal søges elektronisk, og du skal derfor bruge Nem-ID, som du bestiller via www.nemid.nu. Henvend dig på skolens sekretariat, hvis du er i tvivl om noget vedr. SU.

 

Talentklasser

I vore talentklasser bliver du udfordret på en måde, du ikke har prøvet før. I fysik, i biologi, i matematik eller på flere forskellige sprog. Her bygger vi bro fra 9. klasse og til gymnasiet – på en måde, du ikke har oplevet det før. Hvert år kommer ca. 30 elever ind i vore talentklasser og får nye udfordringer – og masser af ny viden.

Undervisning tirsdage i perioden september – februar. Vi har en klasse for naturvidenskabelige og en klasse for sproglige talenter.

Vi plejer også dine talenter, når du er trådt ind af døren som elev. Gennem f.eks. talentcamps, projekter og konkurrencer skærper vi din faglighed og giver dig plads til fordybelse. Vi hjælper dig også til at træffe det rigtige studievalg videre frem, og vi kan forberede dig på studiemiljøet på universitetet, bl.a. gennem brobygning. Kort sagt giver vi dig den nødvendige viden, så du selv kan vælge din egen vej.

Læs mere her  og her

Du kan få mere at vide om talentklasserne ved at skrive til Ole Christiansen her. (oc@horsensgym.dk)

Undervisningstid:

Undervisningen ligger normalt i tidsrummet kl. 8.00-15.10 i moduler på 90-95 minutter.

Hvis et fag mangler timer, kan de undtagelsesvist placeres uden for den normale skoletid, f.eks. i 5. blok. Dette vil blive aftalt med holdet eller offentliggjort i Lectio mindst 14 dage før.

Der kan i forbindelse med særlige arrangementer, ekskursioner m.m., forekomme undervisning på senere tidspunkter.