Ledelsen på Horsens Gymnasium

Jens Skov, rektor
Jens Skov

JSK@horsensgym.dk Fag: Samfundsfag og erhvervsøkonomi

 • Overordnet økonomisk og pædagogisk ledelse
 • Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
 • Skolens bestyrelse
 • Arbejdstidsaftale og lønpolitik
 • Time- og fagfordeling
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Klagesager
 • Eksternt samarbejde
 • Årgangsledelse
 • Elevråd

Udvalg: MIO og Pædagogisk Forum

 

 

Henriette Andersen, vicerektor
Henriette K. Hartoft Andersen

An@horsensgym.dk Dansk og historie

 • Rektors stedfortræder
 • Skolens bestyrelse
 • Arbejdstidsaftale og lønpolitik
 • Time- og fagfordeling
 • Optagelse af nye elever/optagelsesprøver
 • Fastholdelse og trivsel i samarbejde med studievejledningen, herunder elevfrafald
 • Udbud og oprettelse af studieretninger
 • Klasse- og holddannelser
 • Årgangsledelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Udviklingsprojekter og pædagogiske arrangementer
 • Dimission/translokation
 • Udvalg: MIO, Pædagogisk Forum
 • Kvalitetssikring, herunder elevtrivselsundersøgelser
 • Skriftlige terminsprøver og skriftlig eksamen
 • Kontakt til og samarbejde med Horsens-Hedensted UU: Introduktionsforløb (8.klasse) og brobygning (9. og 10. klasse), job-swop og erfa grupper.
 • Talentklasser
 • Kursusledelse og nye kolleger
 • Universitetspraktik
 • Skema

 

Hans Henrik Danielsen, uddannelsesleder
Hans Henrik Danielsen

HH@horsensgym.dk Historie og biologi

 • Udviklingsprojekter og pædagogiske arrangementer
 • Pædagogisk IT
 • Introarrangementer, eftermiddagsarrangementer og fællestimer
 • Udvalg: Miljø og aktivitetsudvalget
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtale
 • Kommunikation og markedsføring
 • Hjemmesiden
 • Åbent hus
 • Større skriftlige opgaver: Dansk-historieopgaven og SRO
 • Større skriftlige opgaver: SRP
 • Ny og omlagt skriftlighed
 • Elevtid
 • Internationalt samarbejde: Studierejser, Erasmus, udvekslingselever – i samarbejde med international koordinator
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Tværfaglige forløb
 • Frivillig undervisning
 • Lektiecafé
 • Valgfag

 

Hans-Henrik Deichmann, adm.leder
Hans-Henrik Deichmann

HD@horsensgym.dk Fransk og musik

 • Økonomi
 • Løn
 • Bygninger
 • Mundtlig eksamen, inkl. AT, og eksamensbeviser
 • Forberedelse af time- og fagfordeling (holdoprettelse og estimater)
 • Elev- og læreradministration
 • Stamdata
 • Fester
 • Medarbejderudviklingssamtaler med TAP-personalet
 • Bogbixen
 • Forældrekonsultationer
 • Udvalg: MIO og Pædagogisk Forum
 • Statistik og analyse
 • Elevfravær
 • Fastholdelse og trivsel i samarbejde med studievejledningen
 • Karakterer