Sekretariat

Gymnasiets administration – tlf. 7626 1500

Pernille Fassing PF@adm.horsensgym.dk Elevadministration, SU, SPS

Liselotte Behrens LB@adm.horsensgym.dk Løn-og Personale-mearbejder

Jakob Vittendorff JV@toender-gym.dk

Horsens Gymnasium har et administrativt fællesskab indenfor regnskab og bogholderi med Syd- og Sønderjylland.

Fællesskabet er beliggende på Tønder Gymnasium.