Sekretariat

Gymnasiets administration – tlf. 7626 1500

Pernille Fassing PF@adm.horsensgym.dk Elevadministration, SU og SPS

Liselotte Behrens

Liselotte Behrens LB@adm.horsensgym.dk Løn- og personale

Bettina Oksen 2014

Bettina Oksen OK@toender-gym.dk Økonomi og bogholderi Bettina er på Horsens Gymnasium om torsdagen

Horsens Gymnasium har et administrativt fællesskab indenfor regnskab og bogholderi med Syd- og Sønderjylland.

Fællesskabet er beliggende på Tønder Gymnasium.