Praktiske forhold vedr. de skriftlige årsprøver 2016

Mobiltelefoner:

Hvis I har mobiltelefon med, skal den være helt slukket og ligge fremme på bordet i prøvelokalet. Hvis den ringer under prøven, I modtager en besked, eller I kommunikerer med andre, anses det for SNYD, og I bortvises fra lokalet.

Opsætning, nedtagning og brug af PC’ere og printere:

 • PC´ere + printere stilles op samme morgen som prøven.
 • PC´ere og printerne må gerne blive stående på skolen til næste prøve – de kan placeres i lokale overfor fællesområdet (på eget ansvar). Lokalet er markeret med en skilt.
 • Hver elev skal medtage sin egen computer. Man kan altså ikke låne en andens computer undervejs i prøven.
 • Der vil være et stik til rådighed pr. plads. Medbring selv stikdåse, hvis du skal bruge flere.
 • Du skal selv kunne klare evt. PC-problemer.
 • HUSK AT GEMME OFTE PÅ HARDDISKEN – og på et medbragt USB-stik!!!
 • Bemærk, at I selv har ansvaret for jeres computere.

Mødetid:

 • I skal møde senest 15 minutter før prøvens start – se også oversigten i Lectio. Vi lukker dørene til prøvelokalet (Hallen, D-fløjen og B-fløjen) 15 minutter før, prøven begynder.

Pladser:

 • I hallen:

I har på forhånd fået tildelt en plads. Vil blive slået op på opslagstavler i mellemgangen ind til hallen. I kan ikke regne med, at I har den samme plads hver prøvedag.

I B- eller D-fløjen:

I får tildelt et lokale, men ikke en plads. Sæt jer, hvor vagterne anviser det.

Aflevering:

 • I skal arbejde med jeres skriftlige årsprøver i det tidsrum, prøven er normeret til (4, 5 el. 6 timer), altså er der ikke mulighed for at gå før tid til de skriftlige årsprøver.
 • Årsprøve-opgaven hentes ved prøvens start i lectio under den oprettede årsprøve-opgave, som findes under opgaver i lectio. Delprøve 1 i matematik og engelsk udleveres på papir.Aflevering foregår ved at uploade årsprøve besvarelsen i lectio – sammen med en kvittering fra urkund. Kvitteringen får du ved at sende din besvarelse til din lærers urkund-adresse. Når du har uploadet besvarelsen i lectio fremvises det for en vagt, som godkender at du har afleveret. For en sikkerheds skyld skal du også gemme besvarelsen på dit USB-stik.
 • 1. delprøve i matematik og dansk afleveres på papir til en vagt. Læg mærke til, at I skal skrive under på omslaget. I er selv ansvarlige for at aflevere de rigtige ark i omslaget til vagterne.
 • Opgaverne skal være afleveret i lectio inden prøvens afslutning og afleveret til vagterne til tiden.

Udgang fra hallen, B- og D-fløjen:

 • Hvis man skal på toilettet, skal man inden have kontakt med en af vagterne, som giver tilladelse til at rejse sig fra sin plads.
 • Det sidste kvarter må man ikke forlade hallen, D-fløjen eller B-fløjen, før alle har afleveret deres opgaver.
 • Man skal fjerne evt. affald fra sin plads. Ekstra rent papir skal blive liggende.

Utilsigtet kommunikation og begrænset netadgang til eksamen:

For nærmere information og præcisering af bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen se nedenfor! Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i disse ikke helt nemme regler – jævnfør også eksamensorienteringen ved studievejlederne i klasserne.

 

Held og lykke med skriftlige årsprøver 2016!

Hans Henrik Danielsen (HH).

Ved skriftlige og mundtlige eksamener arbejder vi ud fra eksamensbekendtgørelsen, som I kan finde på følgende adresse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722